Museot ja aitat


Ylitornion koulumuseo


Opettaja Sirkka Salmi sai 1990-luvun alussa käyttöönsä Alkkulan vanhan koulun, johon hänen johdollaan alettiin kerätä esineitä lakkautetuilta ja lakkautettavilta kouluilta.

Vuonna 1998 oli museon avajaiset. Kysymyksessä ei ole tavallinen koulumuseo, jossa luokkahuone olisi täynnä vanhoja pulpetteja, luokan edessä musta taulu ja karttateline, vaan rakennus sisältää Ylitornion kunnan koko koululaitoksen historian. Historia alkaa kiertokoulusta ja päättyy peruskoulun tuloon.

Rakennuksen eteläpäässä pienemmissä huoneissa, jotka aikoinaan olivat opettajan asuntona, esitellään kansakoulut, kaikki 35, perustamisvuosineen ja useimpien kohdalla mainitaan myös lakkautusvuosi. Siellä on myös muutama kahdenistuttava pulpetti mallina vanhasta kalustuksesta.

Kävijä voi lisäksi tutustua kansakoulun ja peruskoulun jälkeisiin jatko-opiskelumahdollisuuksiin, 1800-luvun lopulla perustetusta kasvitarha- ja keittokoulusta kansanopistoon, yhteiskouluun ja kotiteollisuuskouluun. Lisäksi tulevat opintopiirit ja kansalaisopisto omine historioineen.

Museorakennuksen pohjoispäähän on koottu Kotien kätköistä -näyttely, joka sisältää vanhoja käsitöitä ja esineistöä, mm. muistoja sota-ajalta.

Museo on auki sopimuksen mukaan.
Voit soittaa seuraaviin numeroihin:
Sirkka Salmi (Martti Salmi) 0400-408432
Timo Leinonen 040-5931477 tai
Marjatta Järvinen 040-7191579


Iikan tupa ja Katajan pirtti


Nuotiorannalla Myllyojan varressa olevaa Nikan kesämökkiä oli tarjottu kunnalle, mutta hinnasta ei ollut päästy sopimukseen. Museo- ja kotiseutuyhdistys osti tontin vuonna 1992, ja seuraavana vuonna tontille siirrettiin Ojan perikunnan lahjoittama Iikan tupa. Lions`Club Ylitornio oli yhdistyksen jäsenten kanssa talkootöissä. Museon avajaiset olivat vuonna 1994.

Iikan tupa on Heinärannantiellä. Valtatie 21:ltä eroaa itään päin Utsuntie, jota kuljetaan pari sataa metriä. Jatketaan vasemmalle Heinärannantietä noin pari sataa metriä. Kun Myllyoja on ylitetty, oikealla aivan rautatien varressa on punainen, valkonurkkainen tupa. Tuvalle pääsee myös Kaishannuntietä, joka jatkuu oikealle Heinärannantienä.

Rakennus sai nimensä Ojan Iikasta, joka 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Annunsa kanssa kasvatti talossa yhdeksänpäisen lapsilaumansa. Rakennuksen länsipäässä on vanha peräpohjalainen pirtti, joka on kalustettu 1800-luvun lopun tapaan. Sisustuksena on ylitorniolaista huonekaluperinnettä, mm. Ojan suvun lahjoittama kaappikello ja kangaspuut, joilla Fredrika, Iikan äiti, taitava käsityöihminen, kutoi kankaitaan.

Rakennuksen itäpäässä oleva kamari on sisustettu Katajan pirtiksi, nuotiorantalaisen kirjailijan Väinö Katajan museoksi. Se sisältää kaiken saatavissa olevan tiedon kirjailija Katajasta ja hänen teoksensa. Muisteluksista ja kirjailijakollegoidensa mielipiteistä voidaan päätellä, että Katajaa arvostettiin ja hän oli myös yleisön arvostama ja lukema kirjailija, vaikka uusien kirjojen ilmestyessä ”heinärantalaiset” pelkäsivät, mitä kenestäkin taas oli kirjoitettu.

Museon miljöönä on vanha kenttäpirtti hirsiseinineen ja perinne-esineineen. Kataja oleskeli mielellään kotitilansa Jurveliuksen kesäkentässä, ja hänen kerrotaan kirjoittaneen siellä osan teoksistaankin.

Iikan tupa on rauhallisella paikalla Myllyojan varrella. Pihapiiriin kuuluu myös 1950-luvulla kotiseutulautakunnan pystyttämä 1800-luvun härkinmylly. Museoyhdistys on kunnostanut sen viimeksi vuonna 2005. Myllyojan varrella oli aikoinaan 18 myllyä, kullakin talolla omansa.

Museo on auki sopimuksen mukaan. Soita Haavikon Ellille 044-2987645, Järvisen Marjatalle 040-7191579 tai Huhtasen Mirjalle 040-5812486